Sa oled siin

Teenuse osutamise tingimused

Üldtingimused

 1. Oakridge OÜ (edaspidi Stuudio) pakub oma Klientidele rühma- ja personaaltreeningu teenuseid.
 2. Oma tegevuses lähtub stuudio oma ruumide tingimustest.
 3. Stuudio võib omal äranägemisel sõlmida Klientidega lepinguid, mis näevad ette nii individuaalsed tunnid kui ka trennide paketid (Paketid).
 4. Paketid võidakse pakkuda teatud arvuks külastusteks ja/või teatud perioodiks.
 5. Klientidele määratakse kasutajakood ja parool, mida kasutatakse Kliendi tuvastamiseks Stuudioga interneti või telefoni teel info vahetamisel.
 6. Stuudio töötajad ei osuta meditsiiniteenuseid, vaid ainult nõustavad Klienti pakutavate teenuste, sh seadmete kasutamise osas.
 7. Alla 16-aastastele isikutele osutatakse teenuseid ainult siis, kui nendega on kaasas täisealine isik, kes vastutab täielikult alla 16-aastase isiku eest.
 8. Hilinenud või ilma broneeringuta ilmunud Klientide ligipääs Stuudiosse ei ole garanteeritud.
 9. Ilma eelneva broneeringuteta Stuudio trennidel osalemist ei võimalda.
 10. Stuudio ei garanteeri broneerumist telefoni teel ega muude suhtluskanalite kaudu peale veebilehe.
 11. Kõik Stuudio teated avaldatakse selle veebisaidil ja ruumides. Stuudio ei garanteeri teavitust teiste suhtluskanalite kaudu.

Privaatsus

 1. Klient kohustub mitte avaldama oma parooli stuudio veebilehele pääsemiseks ning vastutab selle kasutamise eest kolmandate isikute poolt.
 2. Stuudio jätab endale õiguse salvestada telefonivestlusi Klientidega, et parandada teenuse kvaliteeti ja salvestada registreerimisel Klientide tuvastamise protsess.
 3. Stuudio võib kasutada Klientide e-posti aadresse otsepostituse eesmärgil.
 4. Stuudio jätab endale õiguse salvestada videot ja pildistada, et kontrollida sise-eeskirjade järgimist, samuti levitada Interneti kaudu reklaami eesmärgil.

Stuudio õigused ja kohustused

 1. Stuudio määrab iseseisvalt hinnad, tunniplaan ning omab õigust neid ette teatamata muuta.
 2. Stuudio ei vastuta Kliendi isiklike asjade eest.
 3. Stuudiol on õigus eemaldada oma ruumidest isikud, kes rikuvad oma kohustusi või kehtivaid reegleid, samuti lõpetada nendega lepingud ilma tasutud summasid tagastamata.
 4. Stuudio hoolitseb seadmete eest.
 5. Stuudiol on õigus etteteatamisega, võimaluste piires, ilma et see piiraks Klientide huve, teostada mistahes puhastus-, remondi- ja muid töid, puhastada, hooldada ja remontida Stuudiot ja selle seadmeid.

Klientide õigused ja kohustused

 1. Klient vastutab Stuudio teenuste valiku ja kasutamise eest lähtuvalt oma tervislikust seisundist ning juhindub oma arsti soovitustest.
 2. klient kasutab Stuudio seadmeid vastavalt selle otsesele otstarbele ja Stuudio töötajate juhistele.
 3. Kliendil on keelatud oma õigusi kolmandatele isikutele üle anda.
 4. Kliendil on õigus kasutada Stuudio teenuseid kehtiva paketi või pileti alusel vastavas lepingus, üldtingimustes ja Stuudio kodukorras sätestatud tingimustel.
 5. Klient kohustub Stuudiot külastades järgima Stuudio töötajate juhiseid.
 6. Koolitusel osalemiseks saab Klient end broneerida Stuudio kodulehe kaudu või telefoni teel.
 7. Klientidel, kellel ei ole kehtivaid lepinguid, on õigus koolitusele tulla ainult vabade kohtade olemasolul.
 8. Klient kohustub järgima heade kommete reegleid ja hoolitsema Stuudio vara eest. Stuudio varale tekitatud materiaalne kahju tasutakse kahju tekitajalt.

Stuudio kodukord

 1. Tänavakingades stuudios viibimine on keelatud.
 2. Mobiiltelefonid peavad stuudios olema hääletud.
 3. Mobiiltelefonide kasutamin ei ole treeningu ajal lubatud.
 4. Palume hoolitsege puhtuse ja isikliku hügieeni eest.
 5. Väikesed seadmed palume kohale toimetada omal jõul ja alles peale treeningu lõppemisest teatamist.
 6. Treeningule hilinemine segab teisi щыфдуофшв ja võtab neilt võimaluse end täielikult soojendada, mis võib olla tervisele kahjulik. Seetõttu jätab stuudio endale õiguse keelata hilinejatele juurdepääs treeningule.
 7. Kui teil on vaja stuudiost lahkuda enne treeningu lõppu, palume sellest enne treeningu algust ette teatada.
 8. Seadmeid palume puhastada ja puhastada alles peale stuudiotöötajate poolt treeningu lõppemisest teatamist.
 9. Seadmete kasutamisega seotud raskustest palutakse koheselt teavitada personali, kes aitab probleemi esimesel võimalusel lahendada.
 10. Kui soovite kaasa võtta väliskülalisi, palume sellest eelnevalt teada anda.
 11. Keelatud on häirida teisi stuudio külastajaid ja juhtida personali töölt kõrvale.
 12. Stuudios on keelatud suitsetamine, alkoholi ja muude teadvust mõjutavate narkootikumide tarvitamine.
 13. Lemmikloomad ei ole stuudiosse lubatud.
 14. Palume hoiduda toitude, nõude ja korgita pudelite saali toomisest. Palume kasutage prügikaste ja hoidke tühje konteinereid eraldi.